نوشته‌ها

درزهای بین ورق های مجاور با دستگاه های مخصوص جوش داده می شوند ، به طوری که تمام اون زمین تماما از هوا مستحکم… ژئوممبران (ورق های پلیمری)-ژئوممبران اصفهان