نوشته‌ها

یکی ازاین موارد جوشکاری اوراق ژئوممبران در اصفهان است که باهوای فوق العاده گرم انجام میشود که عموما به وسیله یک ربات هوشمند بطور اتومات وبا فرستادن یک …