ژئوممبران اصفهان

ژئوممبران اصفهان

1400

مدیریت آب = رونق کشاورزی

در خدمت شما

مدیریت-آب = رونق-کشاورزی

ژئوممبران اصفهان

1400

زیرسازی برای اجراء ورق ژئوممبران

زیرسازی

ژئوممبران اصفهان

ژئوممبران اصفهان

1400

معتبر ترین شرکت عایق سازی استخر در اصفهان

اجراء لایه

ژئوممبران در اصفهان ورقی نفوذ نا پذیر است و امروزه جایگزین خوبی برای روش‌های قدیمی (سنگ و سیمان و بتن) بحث ایزولاسیون شده‌است. ورقی عایق است بر پایه پلی اتیلن که معمولا ژئوممبران از 96 درصد رزین پلی اتیلن و 3 درصد مستربچ و 1 درصد انتی اکسیدان تشکیل می شود و بر اساس رزین پلی اتیلن به سه نوع  تقسیم می شود . معمولا نقش عایق در استخر های کشاورزی ، ایزولاسیون فونداسیون ، ایزولاسیون تونل ، ایزولاسیون روف گاردن و ایزولاسیون انواع حوضچه های صنعتی را دارد .