یکی ازاین موارد جوشکاری اوراق ژئوممبران در اصفهان است که باهوای فوق العاده گرم انجام میشود که عموما به وسیله یک ربات هوشمند بطور اتومات وبا فرستادن یک …

ژئوممبران در برنامه های زیست محیطی ، هیدرولیکی ، حمل و نقل ، نفت و گاز. و همچنین در صنعت زباله مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت پلیمر سازی مجری ساخت ژئوممبران در اصفهان هست. ژئوممبران غشاهای آب‌بند و غیرقابل نفوذ پلیمری هستند که استفاده اصلی ان در عایق‌کاری استخرها است.

ژئومبران در اصفهان | یک ژئومبران از آستر یا مانع غشای مصنوعی نفوذپذیری بسیار کمی است که برای استفاده از هر ماده مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک استفاده می شود…

ژئوممبران در اصفهان از بهم پیوستن ورق های پلیمری نسبتا نازک تولید می شود. کاربردهای ورق ژئوممبران در امور مهندسی و صنعتی، بیشمار است. …