مطالب توسط alisamani

ژئوممبران اصفهان

ژئوممبران اصفهان نوعی عایق نفوذ نا پذیر پلیمری می باشد که قدرت آب بندی انواع سطوح مخصوصا سطوح داخل استخر های آب کشاورزی را دارد . ژئوممبران اصفهان کاربرد هایی دارد از قبیل اجراء در دیواره تونل و ایستگاه های مترو که در این پروژه ها به خاطر حساسیت بالایی که دارد از جنس های […]

, , ,

پوشش استخر ژئودکاموند تحولی جدید در عایق کاری استخر

ژئوممبران اصفهان همچنین به عنوان باند غشایی انعطاف پذیر (FMLs) ،در نتیجه نگرانی فزاینده در مورد آلودگی زیست محیطی افزایش یافته است.

, , ,

تفاوت بین استخر بتونی، استخر ژئوممبران و استخر پیش ساخته در چیست؟

ژئوممبران اصفهان همچنین به عنوان باند غشایی انعطاف پذیر (FMLs) ،در نتیجه نگرانی فزاینده در مورد آلودگی زیست محیطی افزایش یافته است.

, , , ,

عایق رطوبتی ژئوممبران

ژئوممبران اصفهان همچنین به عنوان باند غشایی انعطاف پذیر (FMLs) ،در نتیجه نگرانی فزاینده در مورد آلودگی زیست محیطی افزایش یافته است.