آب بندی واتصال ورق های ژئوممبران دراصفهان

مراحل ساخت استخرهای ژئوممبران دراصفهان

بررسی جامع و اختصاصی کاربردهای ورق ژئوممبران در اصفهان

کاربرد ورق ژئوممبران در اصفهان  جهت راه سازی

شکل 1 ژئوممبران در اصفهان

شکل 2 ژئوممبران در اصفهان

آب بندی واتصال ورق های ژئوممبران دراصفهان

روش های گوناگونی برای آب بندی کردن واتصال ورق ها استفاده میشود.

امکانات متنوعی برای این پوشش بندی تولید وآزمایش میشود.ازکاربردی ترین این روش ها عبارتست از:

جوش باسشواصنعتی یاهوای داغ:که دراین مرحله لبه ورق های ژئوممبران دردمای نزدیک به 380 درجه به حالت ذوب درامده وراین مرحله غلتک ها بصورت فشرده قرارمیگیرد.

ازسشوارصنعتی میتوان برای تعمیرقسمت هایی ازورق که براثرحمل اشتباه یابرای چسباندن سطحی وصله ها استفاده کرد.

جوش باهوای داغ بوسیله دستگاه دبل وج صورت میگیرد که دراین مرحله یک صفحه فلزی حرارت دیده،بین دولبه ورق قرارمیگیرد.

همزمان ذوب میشودوسپس ان ها برروی یکدیگر پرس میشود.این عمل بوسیله فشار یک غلتک انجام میشود.

بیشترین دمای المنت 430 درجه سانتی گراد وبیشترین سرعت جوش دستگاه های دبل وج 3متربردقیقه است.

نوعی دیگر ازجوش دراتصال ورق ژئوممبران دراصفهان وجود دارد که به جوش ذوبی شناختی میشود.

در این نوع جوش ازترکیبات پایه ژئوممبران ها استفاده میشودجوش بوسیله تزریق اکستروژنی توسط تزریق نوارباریک دربین دولبه ورق انجام میشود.

کارکرد دستگاه اکسترودر:

مفتول پلی اتیلن از طریق ورودی دستگاه از میان المنت عبور کرده وتکنسین مربوطه ان را بصورت خمیری شکل از قسمت خروجی دستگاه با دمای داده شده  خارج میکند.

این ماده که به شکل خمیر درامده وسپسددرعملیات آببندی نهایی استفاده میشودویا ترمیم قسمت های اسیب دیده استفاده میشود.

4- استفاده کردن از چسباننده ها(حلال ها)

5-بهره بردن از چسبهای نواری

بایدتوجه شود ژئوممبران های حرارتی فقط برای ژئوممبرین‌های ترموپلاست حساس به حرارت قابل استفاده می باشد.

لذا شامل پلاستومرها نخواهد بود. همچنین دو روش آخر در حال حاضر کاربردی ندارند.

مراحل ساخت استخرهای ژئوممبران دراصفهان

1.طراحی اولیه استخر:باتوجه به نوع خاک ومحدود بودن زمین نسبت به طراحی استخرباید سازه عمق وطول وعرض وشیب مناسب داشته باشد.

تقریبا ازژئوممبران درهرنوع استخری ازقبیل داخل زمین روی زمین وترکیبی استفاده میشود.

2.خاک برداری:دراین مرحله بادرنظر گرفتن طراحی استخر باید شروع به خاک برداری کرد.

شیب مناسب وصحیح جهت خاک برداری معمولا 45 درجه است ولی میتوان درشیب های دیگرباعوض کردن نوع خاک میسر است.

3.تسطیح وخاکبرداری:بعدازخاکبرداری باید بستراستخر را تا حدود90 درصد متراکم کرد.حرکت کردن ماشین خاک برداری برسطح بستر به تراکم خاک کمک می کند.

باید توجه کرد دیواره ها وکف بستر بدون هیچ گونه سنگ واجسام باشد.

4.حفرترانشه :برای مهار ورق نسبت به حفر یک کانال به موازات استخری حدود50 الی 70 سانتی متری وعمق 60 سانتی متراست.

اجرای ژئوتکستایل:درصورتی که بخواهبد از ژئوتکستایل استفاده کنید.

دراین مرحله نسبت به اجرای ان باید اقدام کرد.

اگربستر دارای سنگ واجسام تیز نباشد نیاز به استفاده ازژئوتکستایل نیست ومیتوان بجای ان ازشفته اهک یاکاهگل استفاده کرد.

تحمل ورق درترانشه:باید نسبت به قرارگیری لبه های ورق دقت خاصی کرد وتوجه داشت ورق ژئوممبران رابادفن کردن ان باخاک وسایر مصالح صورت گیرد.

ابگیری استخر:کلیه سازه هایی که جهت انباشت اب ساخته میشود.بایستی درچند مرحله صورت بگیرد.

دراستخرهای پلیمری نیز نسبت به ابگیری باید دقت به عمل اید.باتوجه به

شکل 1 ژئوممبران در اصفهان

بررسی جامع و اختصاصی کاربردهای ورق ژئوممبران در اصفهان

بیشترین کاربرد ورق ژئوممبران در کشاورزی درزمینه آب بندی مخازن و استخر ها است.

آب بندی مخازن با این نوع پوشش شامل تالاب ها، حوضه های آبیاری و کانال های آب باشد.

متداول ترین کاربرد های ورق  ژئوممبران در کشاورزی:

ذخیره آب آشامیدنی وقابل استفاده

تولید وپرورش عمده ماهی

هیدروپونیک – این وسیله تخت های بتونی برای جلوگیری از از دست دادن مواد مغذی و آب ا

  • Haystack

عایق کردن مخازن آب و مخازن سوخت،

محافظ اشعه ماورا بنفش و افزایش دماحتی بیشتر از گلخانه ها

عایق بندی سدها

آب بندی وعایق استخر جلبک

در عملیات معدن ساخت پرده سیل

آب بندی  ومحکم کاری استخرهای نمکی ومرطوب

تاسیس سیستم مدیریت طوفان

با توجه به شرایط خاص کشورما که از چند سال گذشته خشکسالی شدت بیشتری گرفته .

ذخیره سازی آب وهمچنین جلوگیری از باد و طوفان و.. اهمیت زیادی دارد.

محبوس شدن باد، برای کاهش خشکیدن ذخیره های آبی مورد مصرف در کشاورزی و آب آشامیدنی.

جهت استفاده در آبیاری و آب آشامیدنی، با بوجود آوردن حوض خشک، به عنوان وسایلی برای کنترل کردن سیلاب از جالبترین کاربرد های ورق ژئوممبران است.

بهره برداری از نقطه های  ژئومورفیک در حوضچه ها برای استفاده های تجاری، صنعتی یا مسکونی، موجب میگردد

تا این حوضچه ها در برابر ساییدگی و خوردگی بسیار مقاوم شوند.

تعدادی دیگر از کاربرد های ورق ژئوممبران دربخش کشاورزی

حوض  گلف وبازی

دریاچه های مصنوعی وساختگی

حوضچه های ازقبل طراحی شده

حوضچه های نگهداری وذخیره اب

حوضچه تبخیر برای بازیابی نمک

استخرهای تفریحی وساختگی

کانال های آبیاری

تعداد زیادی کانال های آبیاری وجود دارد، که دیواره های آنها از بتن، خاک رس یا خاک ساخته تشکیل شده است.

با گذشت سال ها، دیواره ها ترک شکسصته شده وترک خورده به کونه ای که آب از ترک ها باید براحتی وبدون هیچ زحمتی پبیرون نفوذ کرده ومانعی درجلوی ان نباشد.

حدس زده شده که همین ترک خوردگی های سطحی تا 50 درصد ابیاری وهزینه های ان راافزایش می دهد.. افزودن ژئوممبران به کانال ها سبب یشود، اب دیگر هدر نرود.

کاربرد ورق ژئوممبران در اصفهان  جهت راه سازی

ژئوممبران به عنوان

  • به عنوان یک لایه ضد آب زیر آسفالت عمل می کند.
  • پوششی مقاوم در برابر مایع های خطرناک زیر و طرفین جاده ها
  • پوششی مقاوم در برابر مایع های خطرناک زیر و طرفین جاده ها
  • پوششی مقاوم از ایجاد آلودگی های ناشی از نمک های اضافه شده به جاده ها
  • محافظت در برابر نفوذ مواد سمی و قابلیت اشتعال

پوششی مقاوم در برابر ساییدگی

شکل 2 ژئوممبران در اصفهان