همانطور که میدانیم بحران آب بسیار جدی است و با افزایش روز افزون تقاضا برای آب و کمیاب و حتی نایاب شدن منابع آبی جدید اهمیت حفاظت از این منابع به عنوان مایه حیات جانداران بیش از پیش جلوه گر شده است.

در بیشتر مناطق  سطح آب بسیار پایین رفته و سطح آب دریاچه ها بسیار کم شده و آب سد ها نیز کاهش یافته است.

پیش بینی شده خشکسالی و بحران کم آبی در ایران دارای یک روند افزایشی طی سه دهه آینده خواهد بود.

شیوه مدیریت منابع آب ، تغییر روش های انتقال آب از کانال های سنتی به کانال های مدرن ، جلوگیری از هدر رفتن آن در شبکه توزیع ، رفع فرسودگی شبکه و بازیافت آب های فاضلاب بعنوان راه حل کمبود این مایع ارزشمند مطرح میشود ک این روش ها اکثرا جز وظایف مدیریتی و دولتی هستند

ساخت و آبندی استخر کشاورزی خود را به تامین یاران بسپارید

تامین یاران وابسته به شرکت کارا تجارت فلات پارس با دارا بودن تیم های مجرب نصب در زمینه عایق کاری رطوبتی و آب بندی استخر های پلیمری و مخازن آب با استفاده از محصولات ژئوسنتتیک و ورق های ژئوممبران به عنوان یکی از معدود تولیدکننده های ژئوممبران است که محصول خود را با خدمات نصب ارائه می دهد .