مختصری از ژئوممبران دراصفهان

تاریخچه ژئوممبران

عملکردهای ژئوممبران دراصفهان

استفاده های دیگر از ژئوممبران دراصفهان

رسم توضیحی 1 ژئو ممبران دراصفهان

رسم توضیحی 2 ژئو ممبران در اصفهان

مختصری از ژئوممبران دراصفهان

ژئوممبران دراصفهان ازدسته پوشش‌های آب بندی هستند که غیرقابل نفوذ هستندوازمواد پلیمری موجود از pvc وپلی پروپیلیت و ورق پلی اتیلن تشکیل شده است. ژئوممبران با ضرایب انعطاف پذیری مختلف ودرضخامت های مختلف از 0.6 تا 3.7 وهمچنین عرض 1.9 تا 9.39 تولید می‌شود وآماده تحویل به مشتریان می‌شود.

ژئوممبران دراصفهان به دوصورت زبر وصاف تولید می‌شود. از مزایای استثنایی این پوشش نفوذ ناپذیری به سیالات دیگر همچون موادشیمیایی ومواد نفتی هست وهمچنین برای عایق بندی کامل استخرهای شهری وشخصی ولوله‌های انتقال آب وفاضلاب کاربرد دارد.

ازکاربردهای ژئوممبران دراصفهان به ایزولاسیون جلوگیری ازنشت آب در دیواره‌ها وکف مخازن سازه‌های ابی استفاده می‌شود. سازه‌های بتنی رانمی توان با ژئوممبران مقایسه کرد زیرا از لحاظ انعطاف پذیری عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سازه‌های بتنی همچون زلزله ونشست های نامتقارن دارد. با توجه رسم توضیحی 1 ژئو ممبران دراصفهان

تاریخچه ژئوممبران

بشرهزاران سال است که ازاواع مختلف خاک استفاده می‌کند. درگذشته رومیان باستان درساختن جاده‌ها ازخاک وسازه های ان استفاده می‌کردند. این ژئوتکستایل های اولیه که رومیان استفاده می‌کردند ازفیبرهای طبیعی وگیاهانی درست شده بودند. این ژئوتکستایل ها برای سالیان سال مورد استفاده قرار می‌گرفت زیرا محدودیت‌ها وکاستی های زیادی دراستفاده ازمواد اولیه ان ها وجود داشت. درپی تحولات اخیر درزمینهٔ pvc وپلیمری ژِئوسنتیک ها شکل جدیدی به خود گرفت. اولین پیشرفت‌ها بصورت سطحی با تقویت خاک، درباطلاق ها وشنزارها صورت گرفت. بدین صورت که بااضافه کردن شاخ وبرگ درختان، بعد ازمدتی جرم سنگینی درکنار ان ها شکل می‌گرفت وهمچنین تحمل خاک افزایش می‌یافت. استفاده از ژئوسنتیک هابرای اولین بار درامریکا، درابتدای دهه 50 میلادی شروع شد این روند دردهه هفتاد دراروپا شکل جدی‌تری به خود گرفت. درسال 1926، میلادی اولین استفاده جدی ازژئوسنتیک ها در ساواناریور بود.

عملکردهای ژئوممبران دراصفهان

ژئوممبران دراصفهان دارای مزیت‌های زیادی است که از جمله ان می‌توان به جداکردن، فیلتراسیون، محافظت، جداسازی ومقاوم سازی اشاره کرد:

  1. فیلتراسیون: ژئوممبران به طور چشمگیری مقاومت یک سازه خاکی را افزایش می‌دهد وهمچنین برای سیستم‌های فیلترکننده تأثیر به سزایی دارد. وظیفهٔ فیلتر بدین گونه است که اجازه عبور آب ازصافی را می دهدوذرات موجود درخاک باقی می‌مانند. فیلتراسیون همچنین می‌تواند توانایی مقاومت یک سازهٔ خاکی رابامهار فرسایش سازه افزایش دهد. وقتی ذرات ازخاک کنده می‌شود چسبندگی مجموعه کم می‌شود که اصطلاحاً به ان Piping می گوییم. همچنین فیلترهای ژئوممبران باعث اطمینان وافزایش بازدهی فیلترهای خاک مشبک پیشین می شودونیاز به کارکمتری دارد.
  2. زهکشی: تقریباً درهمه سازه‌های خاکی زهکشی نیاز است چه درزهکشی آب‌های سطهی که ازبخواهیم اززمین حذف کنیم چه درمورد فشارجانبی دیوار حائل که بخواهیم کم کنیم. تفاوت اصلی زهکشی بافیلترکننده ها دراین است که آب ازمیان صافی رد می‌شود امادرزهکشی آب همراه صافی حرکت می‌نماید.
  3. محافظت: دربعضی ازسازه ها نیازاست یک قسمت ازکار راازبقیه جدا کنیم به دلایل مختلفی چون: عدم نفوذمایعات، محافظت ازسازهٔ خاکی از فرسایش. ژئوتکستایل ها مناسب این کاربرد هستند.
  4. جداسازی: ژئوممبران، دولایه ازخاک را که مقدار وبزرگی ذراتشان ازیکدیگر متفاوت است ازهم جدامیکند؛ برفرض مثال، ژئوممبران برای این منظوراستفاده می‌شود که ازنشست ورسوخ مواد موجود دراسفالت جلوگیری کرده تاساختار، فرم وشکل جاده ثابت بماند. جداسازی علاوه براین موضوع به ماکمک می‌کند که ذره‌های خاک زیرین به لایهٔ خالی اسفالت فرونرود.
  5. مقاومت سازی:ژئوممبران دراصفهان را می‌توان برای مقاوم سازی حجمی ازخاک افزایش زاویه برش استفاده کرد.درحالت مقاوم سازی ژئوممبران درمعرض نیروی کششی قرار می‌گیرد.خاک وسنگ به داشتن ظرفیت محدود برای نیروهای کششی شناخته شده است.دراین بین نیروهای کششی که توسط تیر محکم فولادین گرفته شده که خاک توان تحمل ان راندارد کمک می‌کندبعبارتی دیگر:نیروهای کششی و ژئوممبران به کمک یکدیگر تیرمحکم فولادین رامهارمیکند. با توجه رسم توضیحی 2 ژئو ممبران در اصفهان

استفاده‌های دیگر از ژئوممبران دراصفهان

استخر پرورش ماهی: با درنظرگرفتن به افزایش آبزی پروری، استخرهای پرورش ماهی ودریاچه های مصنوعی افزایش پیداکرده است: به همین سبب استخرداران به سمت استفاده از ژئوممبران گرایش بیشتری پیداکرده‌اند. ژئوممبران به دلیل ترکیبات شیمیایی بیولوژِ وپلی اتیلنی تقریباً ماده‌ای بدون ضرر است وبا ماده‌ای دیگر امکان ترکیب شدن ندارد. به همین سبب خزه وجلبک به ان نمی‌چسبد ومی توان از به عنوان بهترین پیشنهاد برای استخرهای پرورش ماهی یاد کرد. از موارد دیگر استفاده ازاین پوشش می‌توان به مقرون به صرفه بودن استفاده همزمان از استخر پرورش وتولید ابزیان وذخیره آب اشاره کرد.

حوضچه‌های ذخیره اسید و لیچینگ معادن: درروش های هیدورمتالوژی فرایندجداسازی حلال ازمواد جامد درتولید موادمعدنی ازسنگ ها ازطریق اسید صورت می‌گیرد. درساختن تاسیسات این مرحله که شامل مخزن پسماند است عایق بندی استخرها اهمیت زیادی دارد بااستفاده ازورق های ژئوممبران که توان خیلی زیادی دربرابر محیط اسیدی دارند می‌توان درعایق بندی استخرها استفاده کرد. این کار سبب می‌شود موادسمی ومضر به محیط زیست وارد نشوند.

بام سبز روف گاردن و ایزولاسیون عمرانی: با درنظرگرفتن کاربردهای گسترده ورق‌های ژئوممبران و ژئوتکستایل در مورد عایق بندی بام‌های سبز روف گاردن درطرح های تجاری تفریحی وهمچنین ایزوله کردن سازه‌های بلند ازژئوممبران بهره می‌گیریم. همچنین این پوشش برای لندفیل های زباله مخزن پسماند جلوگیری ازنفوذ شیرابه‌های شیمیایی به رودها واب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنیم.

ژئوممبران دراصفهان یکی از پرکاربردترین محصولات پلیمر و ژئوسنتتیک است که چندین بطور جدی پیشرفت و معرفی داشته و کارخانه‌های فراوانی با برندهای گوناگون و ویژگی‌های مشخصی تولید کننده این ورق‌های پلیمری هستند.

رسم توضیحی 1 ژئو ممبران دراصفهان

رسم توضیحی 2 ژئو ممبران در اصفهان