ژئوممبران اصفهان چگونه تولید می شود؟

برخی از رایج ترین استفاده های ژئوممبران اصفهان را در زیر برای شما آورده ایم:

شکل 1 ژئوممبران اصفهان

ژئوممبران یک لایه با گذردهی خیلی برای پوشانندگی سطوح متفاوت است. ژئوممبران اصفهان نگرانی درمورد اعانت از منابع آبی، آسترهای متخلخل سنتی، نظیر بتن. مواد ترکیبی خاک رس و سنگ و… که سبب رفتن مواد روان به زمین می شد، را می کاهد. به شکل 1 ژئوممبران اصفهان دقت کنید:

شکل 1 ژئوممبران اصفهان

ژئوممبران اصفهان چگونه تولید می شود؟

عایق ژئوممبران در شکل های فیزیکی و مکانیکی موجود است. خصلت ایستادگی در برابر مواد کمیکال برای پاسخگویی به نیازهای وسیع را داراست. محصولات کشاورزی همواره در معرض نور ماوراء بنفش، ازن و میکروارگانیسم های موجود در خاک هستند. این خصوصیات در مواد مختلف حفاظ ژئوستیک وجود دارد، که طیف گسترده ای را در برمی گیرد. چندین شیوه برای ساختن ژئوممبران در کارخانه بهره گیری می شود. در این زمینه هر ماده از تکنیک های کنترل کیفیت بسیار پیشرفته ای استفاده می شود. امروزه تکنیک های ساخت جدیدتری نیست آمده است. که محصولات جدید و بهبود یافته تری تولید می شوند.

ژئوممبران اصفهان در مدل های جورواجور و قطر های گوناگون از 1 تا 2.5 م.م توسط مجموعه ژئوممبران اصفهان صورت می پذیرد. این مجموعه کاردان و باتجربه با کنترل دقیق کیفیت، کادر فنی داخلی خبره. مجریان باسابقه و کارشناس توانایی منحصر به فردی در ارائه خدمات به مشتریان می باشد. به شکل 2 ژئوممبران توجه کنید:

برخی از رایج ترین استفاده های ژئوممبران را در زیر برای شما آورده ایم:

  1. به عنوان آستر آب قابل شرب یا ذخیره شده (به عنوان مثال خاموش کردن ایمنی تأسیسات هسته ای).
  2. به عنوان آستر برکه های پرورش ماهی.
  3. به عنوان باند برای مایعات زباله (به عنوان مثال، لجن فاضلاب)، مایع زباله رادیواکتیو یا خطرناک.
  4. به عنوان آستر صنعت کشاورزی.
  5. به عنوان کانال های انتقال مواد زاید مختلف.
  6. به عنوان باند برای محل های دفن زباله های اولیه، ثانویه و یا سوم زباله ها و شمع های زباله.
  7. به عنوان پوشش برای سرریزهای اضطراری.
  8. به عنوان ضد آب در تونل ها و خطوط لوله.
  9. برای مهار و حمل مایعات در کامیون ها.

و… .