• زیرسازی-آماده-نشده-برای-اجرا-ورق ژئوممبران اصفهان

زیرسازی آماده نشده برای اجرا ورق

نمونه زیرسازی آماده نشده قبل از اجرای ورق ژئوممبران اصفهان می باشد.