این نمونه زیرسازی خاکی عالی و آماده درجهت ورق ژئوممبران اصفهان می باشد.