• زیرسازی-خاکی ژئوممبران اصفهان

زیرسازی خاکی

این نمونه زیرسازی خاکی عالی و آماده درجهت ورق ژئوممبران اصفهان می باشد.