ویژگی ها و کاربردهای اکسترودر:

  • تولید اکسترودر برای جوش ورق
  • تهیه طیف زیادی از تولیدات این حیطه
  • شکل دهی به محصولات پلیمری