نوشته‌ها

یکی ازاین موارد جوشکاری اوراق ژئوممبران در اصفهان است که باهوای فوق العاده گرم انجام میشود که عموما به وسیله یک ربات هوشمند بطور اتومات وبا فرستادن یک …

درزهای بین ورق های مجاور با دستگاه های مخصوص جوش داده می شوند ، به طوری که تمام اون زمین تماما از هوا مستحکم… ژئوممبران (ورق های پلیمری)-ژئوممبران اصفهان