انواع ورق های ژئوممبران

مشخصات ورق های ژئوممبران1

مشخصات ورق های ژئوممبران2

شکل 1 ژئوممبران

شکل 2 ژئوممبران

انواع ورق های ژئوممبران

ورق ژئوممبران عرض 7 متر 1.5 میلیمتری

قيمت: استعلام

ضخامت ورق: 1.5

عرض رول: 7

طول رول: 100

رنگ ورق: مشکی

جنس ورق: پلی اتیلن

دامنه تحمل دما: -40و+70

طول عمر مفید: 100سال

مدت گارانتی: 10 سال بیمه اسیا

ورق ژئوممبران 1.5 میلیمتری عرض 7 آبی

قيمت: استعلام

واحد: متر مربع

شرکت سازنده: ژئوممبران اصفهان

ضخامت ورق: 1.5

عرض رول: 7

طول رول: 100

رنگ ورق: آبی

جنس ورق: پلی اتیلن

دامنه تحمل دما: +40 تا +70

طول عمر مفید: 50 سال

مدت گارانتی: 10

ورق ژئوممبران 1 میلیمتر هویتکس تایوان

قيمت: استعلام

ضخامت ورق: 1

شرکت سازنده :عرض رول 8

طول رول: 210

رنگ ورق: مشکی

جنس ورق: پلی اتیلن

دامنه تحمل دما: 80+

طول عمر مفید: 100 اسال

مدت گارانتی: 20

ورق ژئوممبران 2 میلی متر HDPE مشکی

قيمت: استعلام

واحد: مترمربع

شرکت سازنده: ژئوممبران اصفهان

ضخامت ورق: 2 میلی متر

عرض رول: 4/10 متر

طول رول: 50 متر

رنگ ورق: مشکی

جنس ورق: HDPE

دامنه تحمل دما: -40 +70

طول عمر مفید: –

مدت گارانتی: 10 سال

ورق ژئوممبران درجه یک ایرانی

قيمت: استعلام

واحد: متر مربع

ضخامت ورق: از ضخامت 1 تا 2 میلیمتر

عرض رول: 7

طول رول: 100

رنگ ورق: مشکی

جنس ورق: پلی اتیلن

دامنه تحمل دما: -40 تا +70

طول عمر مفید: 50 سال

مدت گارانتی: 10 سال

مشخصات ورق های ژئوممبران1

ورق ژئوممبران  عرض 2.16متر و ضخامت 1.5 میلی متر

قيمت: استعلام

10% تخفیف

واحد: متر مربع

شرکت سازنده: ژئوممبران اصفهان

ضخامت ورق: 1.5

عرض رول: 2.16

طول رول: سفارشی

رنگ ورق: مشکی و آبی

جنس ورق: پلی اتیلن سنگین

طول عمر مفید: 100 سال

مدت گارانتی: 10 سال

ورق ژئوممبران یک میلیمتر مشکی

قيمت: استعلام

واحد: متر مربع

شرکت سازنده: ژئوممبران اصفهان

ضخامت ورق: یک میلیمتر

طول رول: بسته به سفارش مشتری

رنگ ورق: مشکی

جنس ورق: پلی اتیلن

طول عمر مفید: مطابق با استاندارد GM13

مدت گارانتی: ده سال گارانتی همراه با بیمه البرز

ورق ژئوممبران ضخامت 1.5 میلیمتری رنگ آبی مشکی

قيمت: استعلام

واحد: متر مربع

شرکت سازنده: ژئوممبران اصفهان

ضخامت ورق: 1.5 میلی متر

عرض رول: 3 متر

طول رول: 150متر

رنگ ورق: آبی

جنس ورق: پلی ایتلن

دامنه تحمل دما: -40 +70

طول عمر مفید: 50 سال

مدت گارانتی: 5 سال

باتوجه به

ورق ژئوممبران نائو آلمان _ 1mm

قيمت:استعلام

واحد: متر مربع

شرکت سازنده: ژئوممبران اصفهان

ضخامت ورق: 1 میلی متر

عرض رول: 9.40 m

طول رول: 150 m

رنگ ورق: مشکی

جنس ورق: پلی اتیلن

دامنه تحمل دما: -40 الی 70

طول عمر مفید: سال 50

مدت گارانتی: 10 سال

ورق ژئوممبران HDPE

قيمت: استعلام

واحد: متر مربع

شرکت سازنده: ژئوممبران اصفهان

ضخامت ورق: 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر

عرض رول: 7 ،3 ،3.5 و 2 متر

طول رول: 100 متر

رنگ ورق: مشکی و آبی

مشخصات ورق های ژئوممبران2

ورق ژئوممبران آبی عرض 7 متر 1.5 میلیمتری

قيمت: استعلام

ضخامت ورق: 1.5

عرض رول: 3 متر و 7 متر

طول رول: 100

رنگ ورق: آبی

جنس ورق: پلی اتیلن سنگین

دامنه تحمل دما: 80+و40-

طول عمر مفید: بیش از 100 سال

مدت گارانتی: 10 سال

ورق ژئوممبران مشکلی 1/5 میلیمتر

قيمت: استعلام

واحد: متر مربع

ضخامت ورق: 1/5 میلیمتر

عرض رول: 4/10 متر

طول رول: 50 متر

رنگ ورق: مشکی

جنس ورق: پلی اتیلن

مدت گارانتی: ده سال

ورق 2 میلیمتری pvc

قيمت: استعلام

واحد: مترمربع

شرکت سازنده: ژئوممبران اصفهان

ضخامت ورق: 2 میلی متر

عرض رول: 2 متر

طول رول: 25 متر

رنگ ورق: سفید

جنس ورق: pvc

دامنه تحمل دما: – 40 الی + 70

طول عمر مفید: 100 سال

مدت گارانتی: 10 سال

ورق ژئوممبران مشکی عرض 7 متر با ضخامت 0.8 میلی متر فرنام بسپار

قيمت: استعلام

شرکت سازنده: ژئوممبران اصفهان

ضخامت ورق: 0.75

عرض رول: 7 متر

طول رول: 100 متر

رنگ ورق: مشکی

جنس ورق: پلی اتیلن سنگین

دامنه تحمل دما: -40 تا +70

طول عمر مفید: بیش از 100 سال

مدت گارانتی: 10سال

ورق ژئوممبران سولمکس 1 mm

قيمت: استعلام

واحد: متر مربع

شرکت سازنده: ژئوممبران اصفهان

ضخامت ورق: 1mm

عرض رول: 8m

طول رول: 150m

رنگ ورق: مشکی

جنس ورق: پلی اتیلن

دامنه تحمل دما: -40 الی 70

طول عمر مفید: 50 سال

مدت گارانتی: 10 سال

باتوجه به