نوشته‌ها

ژئوممبران در اصفهان از بهم پیوستن ورق های پلیمری نسبتا نازک تولید می شود. کاربردهای ورق ژئوممبران در امور مهندسی و صنعتی، بیشمار است. …

درزهای بین ورق های مجاور با دستگاه های مخصوص جوش داده می شوند ، به طوری که تمام اون زمین تماما از هوا مستحکم… ژئوممبران (ورق های پلیمری)-ژئوممبران اصفهان

نمونه کارها